utorok 1. marca 2016

Manda-Ball - Dodecahedron (English)

One of my other work is also the coloring-cutout ball.
It is created in several versions, so you can choose the your.
What you'll need:

 1. scissors
 2. glue
 3. ruler
 4. blunt knife
 5. needle
 6. A template itself

At the beginning, mark a blunt knife edge which we will wrap.
From the bottom, you should have a nice line of dents
Followed by the actual clipping, turn the edges and we can start to glue.

For example, the following ... but the recommendation is: to let one tab open at the end, so you should leave it better (this is probably the biggest obliqueness).


The needle will serve in the event that you forfeit the bottom side.

Another possibility is without glue. All you need is patience and a good pair of scissors.
templates

....

www.zezula-art.sk

utorok 10. septembra 2013

Manda-Ball - Dodecahedron

Jednou z ďalších mojich prác je aj táto vyfarbovačko-vystrihovačka lopty.
Je stvorená vo viacerých vyhotoveniach, aby ste si mohli zvoliť tú svoju.
Čo budete potrebovať:
 1. Nožnice 
 2. Lepidlo
 3. Pravítko
 4. Tupý nôž
 5. Ihla
 6. A samotnú predlohu
Na začiatku si vyznačte tupým nožom okraje ktoré sa nám budú zalamovať. Uľahči nám to prácu.
Zo spodnej strany by ste mali mať pekne pretlačené línie
Nasleduje samotné vystrihovanie  Zahnete si okraje a môžeme začať lepiť.
Napríklad takto...  ale odporúčanie je:, nechať jednu plôšku na záver otvorenú,  aby sa Vám to lepšie ukončovalo (to je asi najväčšia záludnosť) Ihla vám poslúži v prípade že sa Vám prepadne strana dnu.  No a výsledok je na svete :)

Ďalšia z možností je bez lepidla. Jediné čo potrebujete je trpezlivosť a dobré nožnice.
Predlohy

....

www.zezula-art.sk